Sosyal Risk Haritaları Tamamlandı

    Sosyal Hizmet Merkezleri, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu gündüzlü kuruluşlardır. Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ile alan tarama analizleri dikkate alınır. Hizmet sunumu ve önceliklerin belirlenmesi risk esaslı olarak yapılırken sosyal sorunları çözmek ve sosyal riskleri azaltmak amaçlanır.
    9 Şubat 2013 tarih ve 28554 sayılı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nin 4/1- ı maddesinde “Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve bilgilere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren konular bakımından sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı ayrı gösterildiği, puanlama usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından her yıl güncellenen harita” şeklinde tanımlanmıştır.
Eylül ayında İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda başlatılan çalışma ile, sorun alanları ve araştırma kriterleri belirlenerek ilimizde hizmet vermekte olan dört Sosyal Hizmet Merkezi’nin sorumluluk sahalarında bulunan ilçeler bazında sosyal risk haritalarını oluşturmaları planlanmıştır.
Bugün yapılan değerlendirme toplantısında Derince, Gebze, Gölcük ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezleri’nin 2017 yılına ilişkin çalışmaları gözden geçirildi. Dört Sosyal Hizmet Merkezi’nin ortak formatta hazırladığı çalışma bütünlük bakımından ilk olma özelliği taşıyor.
   Veriler 2018 yılı başında güncellenerek “Kocaeli’nin Sosyal Risk Haritası”nın oluşturulması hedefleniyor.Sonraki Sayfa: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Önceki Sayfa : Kocaeli İpragaz Tesisleri' nde 'Aile İçi İletişim' Eğitimi Yapıldı