KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI.

   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2017 yılı birinci dönem Toplantısı Kocaeli Valiliği’nde Vali Yarımcısı Ahmet BÜYKÇELİK başkanlığında yapıldı. 
    10 Nisan 2017 tarihinde onaylanan 2017-2020 Kocaeli KYŞM İl Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2017 yılına ait faaliyet planında öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme durumu değerlendirilerek faaliyet planında Aralık dönemine kadar öngörülen faaliyetler üzerinde görüşüldü. Ardından KYŞM İl Teknik Kurulu tarafından oluşturulan 2018 Yıllık Plan taslağı üzerinde duruldu. Kurumların gerekli alt yapı çalışmalarına esas olması açısından Komisyon tarafından onaylanan taslak metin yılsonunda yapılacak Komisyon toplantısında tekrar gündeme alınacak.
     Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve ASPİM tarafından ilimize ait güncel veriler eklenerek genişletilen “Erken Evlilik” sunumu sonrası Komisyon üyeleri erken evliliklerin önlenmesine yönelik il özelinde ilgili kurum kuruluşlar tarafından yapılan ve yapılması gereken çalışmaları değerlendirerek çeşitli önerilerde bulundu.
Komisyonun bir sonraki toplantısını Aralık ayı sonunda yapması planlanmaktadır.