Tüm Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin Dikkatine!!!

        Özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik şartları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda kuruluşlarda çocukların taşıma faaliyetlerinde yönetmeliğe uygun olarak hareket edilmesi, kuruluşlarda bakım hizmeti alan çocuklar için servis aracı kullanan özel kuruluşlarımızın yönetmelikte belirtilen araç ve personele ilişkin bilgi ve belgelerin İl Müdürlüğümüze göndermesi hususunda;
       Gereğini Bilgilerinize rica ederim.