Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Adres ve İletişim bilgileri hk.

        İl Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren tüm özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin güncel olarak kullanılan iletişim bilgilerini (Kuruluşa ait telefon, fax numarası numarası, kuruluş adına düzenlenen elektronik posta adresi) 30.11.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze yazı ile bildirmesi hususunda;
        Gereğini bilgilerinize rica ederim.