Hizmet Alım Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş süreci çalışma periyodu

     1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile  kapsama giren kamu idarelerinde sürecin sağlıklı işletilebilmesi ve öngörülen sürelerde işlemlerin tamamlanabilmesi açısından ekte gönderilen  çalışma periyodu belirlenmiştir.

 
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SÜRECİ
İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI
Başvuru 10 Gün 02/01/2018 – 11/01/2018
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin  İlanı 40 Gün 12/01/2018 – 20/02/2018
İlana İtiraz 3 Gün 21/02/2018 – 23/02/2018
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 Gün 24/02/2018 – 02/03/2018
Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 Gün 03/03/2018 – 22/03/2018
Sınav Kuruluna İtiraz 4 Gün 23/03/2018 – 26/03/2018
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 5 Gün 27/03/2018 – 31/03/2018
Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün 02/04/2018

Sonraki Sayfa: Mevzuat Değişikliği Duyurusu

Önceki Sayfa : KADROYA GEÇİŞ BAŞVURULARININ KESİN SONUÇ LİSTESİ