ATAUM Avrupa Birliği Sertifika Programları hakkında duyuru

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) 1987 yılından beri yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye­Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik genel bilgi verilmesini amaçlayan AB Temel Sertifika Programının 12 Mart 2018  ­ 11 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenmesi öngörüldüğü ilgi yazı ile (62. Dönem­Bahar Dönemi­) bildirilmiştir.
        Avrupa Birliği Temel Eğitim Programının yanı sıra, Nisan veya Mayıs aylarında başlaması öngörülen güncel ve spesifik konulara ilişkin 30 saatlik aşağıdaki başlıklarda AB uzmanlık programlarının düzenlenmesinin kararlaştırıldığı da belirtilmiştir (Ayrıntılı bilgi için: www.ataum.ankara.edu.tr) :
        ­AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri ve Türkiye ( 3 Nisan – 8 Mayıs 2018)
        ­AB Sosyal Politika ( 2­ 30 Nisan 2018)AB ve İklim Değişikliği ( 3 Nisan – 8 Mayıs 2018)
        ­AB’nin Dış ve Güvenlik Politikası ve Türkiye ( 2 Nisan – 7 Mayıs 2018)
        ­AB’nin Göç Politikaları ve Türkiye ( 2 Mayıs – 11 Haziran 2018)
        ­Türkiye­ AB Gümrük Birliği ( 2 Mayıs – 11 Haziran 2018)
        ­Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi ( 3 – 31 Mayıs 2018)
        Bu kapsamda söz konusu programlara katılmak isteyen personelin, program ücretleri görev yaptığı birimin 2018 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğinden başvuruların bütçe olanakları çerçevesinde değerlendirilerek Genel Müdürlüğünüzce/Başkanlığınızca belirlenecek kişilere ait bilgilerin Ek­1'de bulunan Başvuru Formuna doldurularak ( adı­soyadı, unvanı, birimi, katılmak istediği programın adı) 20 Şubat 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda; 

ATAUM İlgi Yazı

Başvuru Formu için tıklayınız...       


Sonraki Sayfa: Hizmet Binamız Taşınmıştır.

Önceki Sayfa : KADROYA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI